Proposta

7. Identificació i disseny d’una proposta transversal

Aquesta proposta transversal que especifiquem impliquen dues accions diferents:

 • Creació d’un nou compte de Twitter per a la UOC.
 • Aplicació d’aquest nou compte dins de la UOC seguint una proposta d’ús.

7.1. Creació d’un nou compte de Twitter

El primer pas per tal de fomentar l’ús de Twitter a la UOC seria la creació d’un nou canal, @UOC_Coneixement, per tal de compartir publicacions i material d’interès per a la comunitat. Segons dades de la UOC, actualment s’han baixat més de 1.721.958 articles, estudis i materials d’ensenyament del Campus Virtual, que l’Editorial UOC ha publicat 107 llibres nous en el període 2008-2009 i que té 12.847 lectors que s’han subscrit a les publicacions digitals de la UOC, pensem que aquest canal permetria fer difusió dels seus materials i que aproparia la UOC no només als estudiants o membres de la comunitat sinó també a persones interessades en les seves activitats d’investigació; a més, promovent l’intercanvi, la institució difondria les seves publicacions (publicitat), exterioritzant la recerca, les idees que sorgeixen de la UOC i compartint aquest coneixement amb un nombre important de persones (dins i fora UOC)[1].

 

 

 

La idea de base és “maximitzar” la difusió d’aquesta informació mitjançant l’ús dels favorits, que permet marcar les piulades que més interessen a cada usuari (Acevedo, 2011), o les etiquetes per especificar de quin tipus d’informació s’està compartint amb la piulada, com per exemple: #publicacions, #biblioteca, #investigació; o fent ús de les etiquetes que existeixen actualment, com ara: #metic11, #disuoc, #uocunescochair, #uoclideratge, que faciliten la gestió de diferents línies d’interès, evitant que es creïn espais poc dinàmics.

Una qüestió que ha de guiar la implementació de la proposta és la d’evitar que hi hagi un excés d’usuaris (estudiants UOC i seguidors externs) que no ofereixin molta informació o resultin inactius. És preferible gestionar un canal (@UOC_Coneixement) que produeixi informació específica diversa i que es pugui canalitzar mitjançant etiquetes que no pas crear molts canals que no generin informació o informació rellevant.

7.2. Proposta d’utilització

A partir de l’anàlisi, es planteja  el disseny d’un espai transversal en què es doni un intercanvi d’eines, recursos, activitats, informacions, referències i avisos a través de Twitter, implicant tant la institució com als estudiants. Guió de la proposta:

 • Nom: Digues la teva!
 • Destinataris/Públic: estudiants de la UOC.
 • Objectius:
  • Desenvolupar les habilitats necessàries en els estudiants UOC per adquirir la competència “treball col·laboratiu” (Espai Europeu d’Educació Superior).
  • Activar la participació a través de Twitter generant intercanvi de dades sobre publicacions, recursos i materials útils per les assignatures i acumulant coneixement.
  • Potenciar l’aprenentatge en col·laboració per mitjà de la construcció conjunta de repositoris bibliogràfics i de recursos i materials sobre un tema determinat.
  • Potenciar la UOC com institució que difon la seva producció científica i didàctica.
  • Metodologia:Anàlisi del context en què s’implementarà Twitter dins d’aquest espai transversal dels diferents estudis en connexió amb un nou canal Twitter de la UOC @UOC_Coneixement per tal d’acotar            les necessitats específiques dels estudiants.
   • Disseny i implementació de l’espai: les piulades es publiquen tant en l’espai transversal (al qual accedeixen els estudiants dins del campus) i en el canal UOC (en obert), cosa que permet la difusió i intercanvi en dues direccions:
    • La piulada sobre recursos, articles, eines, materials, que es publica a l’espai de l’aula transversal apareix en el canal @UOC_Coneixement i
    • Allò que la UOC publica (sobre les seves publicacions, materials i recursos) és vist de seguida dins l’aula, fomentant la col·laboració en la construcció de coneixement.
  • Orientacions per a la seva implementació: per tal de minimitzar l’impacte que pugui tenir l’aplicació d’aquesta proposta transversal, proposem que durant la seva implementació:
   • S’expliqui el seu valor formatiu i la necessitat de la participació de tots els usuaris per tal de dinamitzar l’espai.
   • Es publiqui un llistat de preguntes freqüents (FAQ) que permetin als estudiants resoldre els dubtes més comuns que puguin tenir.
   • Es faci difusió de les etiquetes existents dins d’aquest canal per tal que tots els usuaris les coneguin i les puguin utilitzar.
   • S’evidenciï la necessitat d’un ús adequat de les etiquetes dins l’espai transversal en el campus, així com realitzar aclariments a l’inici de cada semestre i en cada assignatura.
  • Indicadors d’èxit: nombre de seguidors dels espais (dins del campus i canal UOC) i grau de participació regular en el canal; rellevància de les piulades amb els temes (etiquetes) i capacitat de transmetre informació innovadora o que aporta alguna cosa a la comunitat; ús adequat d’etiquetes i síntesi dels missatges; contribució a difondre materials UOC; capacitat de mediador/mediadora en Twitter.

Dins d’aquest espai transversal on es proposa que Twitter entri dins la UOC, es comptaria amb un mur microblogging basat en etiquetes que funcionin com fils de conversa relacionats amb la informació que difon el canal i que poden potenciar i millorar les activitats d’intercanvi d’enllaços i de reflexions sobre temes/articles/estudis d’interès que ja proposa la UOC, organitzant la informació de manera més rellevant i portant les intervencions a idees essencials en poques paraules. En la nostra experiència pròpia del Màster d’Educació i TIC (e-learning) es treballa cada una de les assignatures per separat. Aquest seria un espai que permetria creuar el coneixement, mitjançant un sistema d’etiquetes per a compartir enllaços/recursos/referències de forma transversal, a nivell de màster i a nivell d’altres cursos que es realitzen des de la UOC. Per exemple, pel cas concret del màster Educació i TIC (e-learning) es podria establir un sistema d’etiquetes per a utilitzar el coneixement de forma transversal a totes les assignatures (per altres estudis oficials s’haurien d’adaptar les etiquetes # o fins i tot fer-ne de globals de la UOC, com ja hem comentat anteriorment): #metic11-biblio, #metic11-recursos, #metic11-lectures i #metic11-cites.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: