Mètode

4. Metodologia

  • Anàlisi de la informació realitzada sobre la UOC, Twitter i metodologies col·laboratives, en base a articles i estudis per a definir les diferents línies metodològiques d’ús educatiu de Twitter. Les fonts consultades queden recollides al compte de Col·laboACCIÓdeDiigo.
  • Disseny d’un qüestionari que permetrà recollir dades sobre usos possibles de Twitter a la UOC de cara a plantejar una proposta d’activació de Twitter en relació amb la UOC.
  • Desenvolupament del qüestionari.
  • Implementació: difusió del qüestionari per mitjà d’espais tutoria, l’aula ABAVC de la UOC, del compte @Col·laborACCIÓ de Twitter, dels comptes personals dels membres de l’equip col·laborACCIÓ i del bloc, per a recollir el major número de respostes.
  • Avaluació: anàlisi de les respostes al qüestionari.
  • Plantejament d’una proposta transversal justificada en base als resultats de l’enquesta, l’anàlisi dels usos UOC de Twitter i els estudis consultats.

4.1. Disseny qüestionari i mostra

a) Disseny del qüestionari

El qüestionari està dividit en tres àmbits principals de preguntes: 1) Ús general de Twitter; 2) Ús educatiu de Twitter; 3) Ús de Twitter en relació amb la UOC. Cadascun d’aquest àmbits preveu dos itineraris de respostes en funció de si: a) els enquestats tenen o no compte de Twitter; b) els enquestats han utilitzat o no Twitter amb finalitats educatives; c) els enquestats han utilitzat o no Twitter dins la UOC. Aquesta divisió dóna la possibilitat d’ampliar el número i tipus de respostes i, per tant, permet una visió més àmplia no només dels usos concrets de Twitter, per exemple, per qui té un compte, sinó també de les actituds, creences o opinions que genera entre qui, per exemple, no coneix l’eina.

b) Mostra: comunitat UOC a nivell màster

La població potencial és tota la comunitat UOC. No ens ha estat possible accedir a una mostra que inclogui prou persones de la gran diversitat que presenta la comunitat de la UOC. La mostra que hem fet servir ha estat per la possibilitat d’accedir a ella i, per tant, es tracta d’una mostra per conveniència. La població enquestada que ha estat contactada de diferents maneres: a través de les tutores Iolanda Miró i Carme Rovira; mitjançant diversos consultors; via missatge a l’aula ABAVC, a través de contactes personals del màster i via Twitter. Aquest tipus de selecció donarà lloc a determinats perfils comuns.

Donat aquest mostreig, s’ha fet una altra distinció en el disseny del qüestionari tenint en compte qui forma part de la comunitat UOC i qui no, per tal de tenir dades en relació amb les dues vessants d’aquest estudi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: