Introducció

1. Introducció

Twitter és un servei de microblogging que va ser creat l’any 2006 i que permet enviar i llegir missatges de text molt breus d’una longitud màxima de 140 caràcters a través del web. Aquests missatges s’anomenen tweets o piulades i són el tret característic de l’eina. Es transmeten entre els usuaris d’aquesta xarxa social a través de la pàgina web de Twitter, SMS, xat o missatgeria instantània o, fins i tot, per mitjà d’aplicacions com Twidroid, Twetie, Facebook, Tweetboard o TweetDeck. És possible accedir sense la necessitat de compte i no exigeix un seguiment bidireccional dels usuaris.

Twitter té un gran potencial per a intercanviar grans quantitats d’informació entre milions d’usuaris en un interval de temps molt curt, generant un gran cúmul d’informació. Aquest aspecte obliga als usuaris a ser molt rellevants, concisos i precisos i concentrar la informació al voltant de pocs conceptes que han d’atreure l’atenció. Per tal de gestionar fils de conversa o aportacions sobre un tema en concret es fan servir hashtag o etiquetes (#) permetent que l’usuari pugui trobar agrupats tots els missatges sobre un mateix tema. Per a facilitar el seguiment dels fils de converses, existeixen també aplicacions amb aquesta finalitat. El dispositiu que permet organitzar el diàleg entre usuaris és la inclusió del compte d’un altre usuari en el propi missatge, promovent la interacció i facilitant la comunicació.

Moltes persones, empreses, institucions polítiques i institucions educatives han incorporat Twitter com a un canal més d’informació i de comunicació amb els usuaris. Una d’aquestes institucions és la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que va començar amb la creació del perfil @UOC_Universitat (i @UOC_Universidad) per a difondre notícies i activitats, compartir idees, intercanviar enllaços d’interès, etc. L’interès de la UOC per Twitter no es limita a mantenir aquest canal, sinó que ha anat generant nous microcanals, com el dels antics alumnes de la UOC (@UOC_Alumni), de la comunitat de graduats i graduades de la UOC; el microcanal de @UOCunescochair, sobre la Càtedra UNESCO en e-Learning de la UOC o el nou canal @UOCestudiant, canal oficial en català per a atendre els estudiants de la UOC, que es va crear coincidint amb el segon semestre del curs 2010/11. Twitter també ha començat a ser objecte d’estudi en alguns seminaris de comunicació corporativa de la UOC com Comunicaciócorporativaiconstrucciódemarca (branding) enunasocietatdigital o Reputació 2.0 en què es planteja la utilitat d’aquesta eina de cara a comunicar dins l’empresa i sobre l’empresa.

Partint d’aquestes consideracions, aquest estudi pretén analitzar la manera com s’activa el coneixement i com es pot millorar l’acció per activar-lo dins la comunitat UOC per mitjà de Twitter i des de dues vessants:

  • La UOC dins Twitter: centrarem el nostre focus d’atenció en analitzar l’ús que fa actualment la UOC dels seus comptes de Twitter, i veure de quina manera aquests estan orientats o no a potenciar les relacions entre els membres de la institució, la circulació de coneixement al voltant de les seves activitats, les investigacions, les col·laboracions, la transformació del coneixement en material per a la formació, etc.
  • Twitter dins la UOC: el focus d’atenció seran els possibles mecanismes d’incorporació de l’eina en el campus com a eina d’activació del “coneixement col·laboratiu acumulat” (cfr. de Castro de Arespacochaga-GNOSS, 2011) de cara a innovar i millorar la metodologia UOC d’ensenyament-aprenentatge.

Aquestes dues vessants que ens proposem analitzar permetrien donar resposta a les paraules expressades per Carles Sigalés, delegat de la rectora Imma Tubella per als estudiants, que explica que la necessitat d’adaptar-se a les noves dinàmiques, canals i eines comunicatives és una de les prioritats institucionals d’aquesta universitat. En aquest context “som en un procés de millora en què venim d’un sistema centralitzat, unidireccional, de canal únic i amb dificultats per a atendre d’una manera personalitzada els estudiants i anem cap a un sistema multicanal i de resposta més personalitzada” (comunicatdepremsa, maig 2011).

1.1. Hipòtesi inicial

Twitter, com a xarxa social, és una eina que serveix per potenciar i afavorir el treball col·laboratiu a nivell universitari (Equip Gnoss, 2011; Ebner, Lienhardt, Rohs i Meyer, 2010; Toro Araneda, 2010; Parry, 2008; Grosseck i Holotescu, 2008). Twitter és eficaç en l’educació superior quan es plantegen determinades activitats i una metodologia adequada que es relaciona amb l’aprenentatge centrat en l’estudiant i sobretot amb la col·laboració més enllà de l’aprendre “tots a la vegada” com acostuma a passar amb activitats en LMS (Álvarez-GNOSS, 2011). La metodologia d’ensenyament-aprenentatge que la UOC aplica des de fa anys en les seves assignatures és adequada per fomentar el treball col·laboratiu (Guitert, Romeu i Pérez Mateo, 2007; Guitert, Giménez i Lloret, 2003, Guitert i Giménez, 1999). D’altra banda, la UOC és molt present dins Twitter amb una sèrie de canals externs al campus que podrien contribuir a dinamitzar el coneixement a les aules.

Tot i que la UOC aprofita els usos més innovadors en matèria de web 2.0, amb eines com Twitter de cara a fomentar la comunicació corporativa i la informació entre un públic molt ampli, encara no aplica suficientment l’eina per a innovar en les aules o per generar una comunicació bidireccional entre la institució i la seva xarxa de seguidors (cfr. concepte de “manageable network” i la importància de “parlar” i “escoltar” dins d’aquesta xarxa, qüestions plantejades per Barrett, 2008). Per aquest motiu, Twitter pot representar un element d’innovació en la metodologia didàctica col·laborativa a la UOC.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: